Μετασυναλλακτικές υπηρεσίες με τις εγγυήσεις μηχανισμού διαχείρισης κινδύνου

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Μηχανισμός διαχείρισης κινδύνου για όλα τα ISINs
  • Μη απαίτηση ποσού συμμετοχής
  • Μη απαίτηση εγγυήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων
  • Διεθνείς συναλλαγές με την ανάληψη ρίσκου από το Χρηματιστήριο Αθηνών
  • Δυνατότητα συγκέντρωσης υποχρεώσεων διακανονισμού ανά ISIN και θέση
  • Kαταχώρηση των αξιών στο λογαριασμό του τελικού πελάτη στο Συστημα Άϋλων Τίτλων ATHEXCSD

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων