Επενδύσεις στις αγορές του κόσμου χωρίς όρια με ανταγωνιστικές χρεώσεις

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Διαπραγμάτευση σε πολλαπλές αγορές, πολλαπλές αξίες, πολλαπλά νομίσματα
  • Χωρίς συνδομή μέλους (Membership fees)
  • Εισαγωγή εντολών χωρίς χρέωση
  • Εγγύηση για best execution
  • Δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων σύνδεσης (χρήση ATHEX GW, API protocol (ODL) και/ή του front end clien του Xnet)
  • Χωρίς επιπλέον τεχνολογική υποδομή για τα υπάρχοντα μέλη των εταιριών του Ομίλου ATHEX

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων