Κατά την πορεία ένταξή σας στο δίκτυο Xnet απολαμβάνετε υπηρεσίες υποστήριξης υψηλού επιπέδου στα εξής:

  • Business on boarding: εξειδικευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει βήμα προς βήμα κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων για την κανονιστική και νομική σας έγκριση ως Συμμετέχων στο Xnet.
  • Technical on boarding: διασφαλίζουμε την ακέραια και ασφαλή πρόσβασή σας στην τεχνολογική υποδομή του δικτύου Xnet. Εξειδικευμένη ομάδα IT συνεργάζεται στενά μαζί σας μέχρι την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου κύκλου μια συναλλαγής (διόδευση εντολής - πργαμτοποίηση πράξης - εκκαθάριση - διακανονισμός - καταχώρηση) ενώ παράλληλα παρέχεται πρόσβαση στο περιβάλλον δοκιμών του δικτύου Xnet πριν και μετά την ημερομηνία Go Live.
  • Καθημερινή υποστήριξη: κατά τη διάρκεια λειτουργία σας στο δίκτυο Xnet σας παρέχεται καθημερινή υποστήριξη σε οποιοδήποτε θέμα προκύψει, business ή τεχνικό.

Οδηγίες για την εκτέλεση πρώτων πράξεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων