Ρυθμιστικό πλαίσιο  
 Ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας του "Δικτύου Συναλλαγών Xnet" του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Τελευταία τροποποίηση 19/12/2017)

 Παροχή πίστωσης έναντι αλλοδαπών αξιών  
 Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 6/675/27.2.2014 (ΦΕΚ Β/1220/14.5.2014)

 Ενημέρωση εποπτικού φορέα για χρήση Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου
 Ο Συμμετέχων Xnet που προέρχεται από Ευρωπαϊκή χώρα υποχρεούται να ενημερώσει τον εποπτικό φορέα άλλης αγοράς στην οποία πρόκειται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες για την πρόθεσή του να κάνει χρήση του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου ΜΟΝΟ στην περίπτωση που επιθυμεί να παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες στους πολίτες της άλλης χώρας.

 

Το Δίκτυο XNET και οι Υπηρεσίες του: Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Version: 1.18 - 21/05/2018)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων