Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 204 79 41 10 74 Πράξεις 29.799 Αξία € 96,08 εκ
Με πράξεις 130 Όγκος 85.049.942 Χρημ/κή αξία € 52,19 δις
Τιμή € 0,120
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,054
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,113
Διαφορά 18,95%
Τιμή € 0,360
Διαφορά 13,92%
Τιμή € 0,630
Διαφορά 12,50%
Τιμή € 0,160
Διαφορά 10,34%
Τιμή € 1,16
Διαφορά 9,43%
Τιμή € 0,210
Διαφορά 9,38%
Τιμή € 0,165
Διαφορά 9,27%
Τιμή € 0,620
Διαφορά 8,77%
Τιμή € 0,809
Διαφορά 8,59%
Τιμή € 0,680
Διαφορά 8,28%
Τιμή € 2,70
Διαφορά 8,00%
Τιμή € 0,482
Διαφορά 7,59%
Τιμή € 0,038
Διαφορά 7,04%
Τιμή € 0,139
Διαφορά 6,92%
Τιμή € 1,79
Διαφορά 6,80%
Τιμή € 4,86
Διαφορά 6,24%
Τιμή € 0,356
Διαφορά 5,95%
Τιμή € 0,496
Διαφορά 5,53%
Τιμή € 5,30
Διαφορά 4,95%
Τιμή € 0,300
Διαφορά 4,90%
Τιμή € 4,71
Διαφορά 4,67%
Τιμή € 1,39
Διαφορά 4,51%
Τιμή € 1,84
Διαφορά 4,20%
Τιμή € 1,27
Διαφορά 4,10%
Τιμή € 0,665
Διαφορά 4,07%
Τιμή € 3,12
Διαφορά 4,00%
Τιμή € 1,93
Διαφορά 3,99%
Τιμή € 0,237
Διαφορά 3,95%
Τιμή € 6,65
Διαφορά 3,91%
Τιμή € 14,46
Διαφορά 3,88%
Τιμή € 1,38
Διαφορά 3,76%
Τιμή € 0,093
Διαφορά 3,67%
Τιμή € 1,71
Διαφορά 3,64%
Τιμή € 14,30
Διαφορά 3,62%
Τιμή € 0,666
Διαφορά 3,58%
Τιμή € 0,870
Διαφορά 3,57%
Τιμή € 15,10
Διαφορά 3,42%
Τιμή € 4,60
Διαφορά 3,37%
Τιμή € 4,48
Διαφορά 3,23%
Τιμή € 0,498
Διαφορά 2,89%
Τιμή € 1,49
Διαφορά 2,76%
Τιμή € 1,50
Διαφορά 2,74%
Τιμή € 1,52
Διαφορά 2,70%
Τιμή € 0,950
Διαφορά 2,59%
Τιμή € 6,20
Διαφορά 2,48%
Τιμή € 1,30
Διαφορά 2,36%
Τιμή € 8,70
Διαφορά 2,35%
Τιμή € 0,093
Διαφορά 2,20%
Τιμή € 0,748
Διαφορά 2,19%
Τιμή € 6,11
Διαφορά 2,17%
Τιμή € 3,08
Διαφορά 2,15%
Τιμή € 0,572
Διαφορά 2,14%
Τιμή € 7,94
Διαφορά 2,06%
Τιμή € 3,98
Διαφορά 2,05%
Τιμή € 9,92
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 5,30
Διαφορά 1,73%
Τιμή € 17,70
Διαφορά 1,72%
Τιμή € 0,239
Διαφορά 1,70%
Τιμή € 24,20
Διαφορά 1,68%
Τιμή € 9,04
Διαφορά 1,57%
Τιμή € 0,670
Διαφορά 1,52%
Τιμή € 1,41
Διαφορά 1,44%
Τιμή € 0,036
Διαφορά 1,41%
Τιμή € 4,41
Διαφορά 1,38%
Τιμή € 1,50
Διαφορά 1,35%
Τιμή € 0,334
Διαφορά 1,21%
Τιμή € 4,26
Διαφορά 1,19%
Τιμή € 0,349
Διαφορά 1,16%
Τιμή € 1,06
Διαφορά 1,15%
Τιμή € 6,31
Διαφορά 1,12%
Τιμή € 7,35
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 3,00
Διαφορά 0,67%
Τιμή € 15,20
Διαφορά 0,66%
Τιμή € 0,165
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 11,07
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 15,50
Διαφορά 0,26%
Τιμή € 20,55
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 0,338
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,330
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,173
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,470
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,187
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,10
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,44
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,570
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,65
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,674
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,89
Διαφορά -0,11%
Τιμή € 26,54
Διαφορά -0,11%
Τιμή € 0,482
Διαφορά -0,41%
Τιμή € 19,40
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 1,52
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 0,296
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 0,735
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 13,00
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 0,615
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 5,35
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 0,940
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 16,80
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 3,26
Διαφορά -1,21%
Τιμή € 0,800
Διαφορά -1,23%
Τιμή € 18,66
Διαφορά -1,27%
Τιμή € 0,244
Διαφορά -1,61%
Τιμή € 0,590
Διαφορά -1,67%
Τιμή € 2,50
Διαφορά -1,96%
Τιμή € 0,100
Διαφορά -1,96%
Τιμή € 5,14
Διαφορά -2,28%
Τιμή € 0,330
Διαφορά -2,37%
Τιμή € 0,240
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 2,10
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 0,562
Διαφορά -3,10%
Τιμή € 270,00
Διαφορά -3,57%
Τιμή € 0,210
Διαφορά -3,67%
Τιμή € 0,154
Διαφορά -3,75%
Τιμή € 3,66
Διαφορά -4,69%
Τιμή € 0,364
Διαφορά -5,21%
Τιμή € 0,140
Διαφορά -5,41%
Τιμή € 0,028
Διαφορά -5,50%
Τιμή € 1,87
Διαφορά -6,50%
Τιμή € 0,064
Διαφορά -6,57%
Τιμή € 3,16
Διαφορά -7,06%
Τιμή € 2,08
Διαφορά -8,77%
Τιμή € 0,224
Διαφορά -9,68%
Τιμή € 0,130
Διαφορά -14,47%
Τιμή € 0,200
Διαφορά -16,67%
Τιμή € 0,060
Διαφορά -16,67%
Τιμή € 0,010
Διαφορά -16,67%
Τιμή € 0,272
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων