Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 67 45 14 82 Πράξεις 23.414 Αξία € 82,45 εκ
Με πράξεις 126 Όγκος 92.365.102 Χρημ/κή αξία € 55,57 δις
Τιμή € 0,196
Διαφορά 19,51%
Τιμή € 0,068
Διαφορά 19,30%
Τιμή € 0,062
Διαφορά 19,23%
Τιμή € 0,057
Διαφορά 18,75%
Τιμή € 0,357
Διαφορά 17,43%
Τιμή € 0,050
Διαφορά 11,11%
Τιμή € 2,28
Διαφορά 10,14%
Τιμή € 0,440
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,213
Διαφορά 9,79%
Τιμή € 0,090
Διαφορά 9,76%
Τιμή € 0,089
Διαφορά 8,54%
Τιμή € 0,078
Διαφορά 8,33%
Τιμή € 0,118
Διαφορά 8,26%
Τιμή € 0,438
Διαφορά 7,88%
Τιμή € 0,230
Διαφορά 6,48%
Τιμή € 4,89
Διαφορά 6,07%
Τιμή € 6,18
Διαφορά 5,64%
Τιμή € 2,10
Διαφορά 5,00%
Τιμή € 0,739
Διαφορά 4,82%
Τιμή € 3,00
Διαφορά 3,81%
Τιμή € 0,492
Διαφορά 3,80%
Τιμή € 1,47
Διαφορά 3,52%
Τιμή € 2,15
Διαφορά 3,37%
Τιμή € 19,00
Διαφορά 3,26%
Τιμή € 0,628
Διαφορά 2,95%
Τιμή € 0,638
Διαφορά 2,90%
Τιμή € 0,216
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 3,26
Διαφορά 2,84%
Τιμή € 0,380
Διαφορά 2,70%
Τιμή € 15,48
Διαφορά 2,52%
Τιμή € 0,410
Διαφορά 2,50%
Τιμή € 1,34
Διαφορά 2,29%
Τιμή € 0,860
Διαφορά 2,26%
Τιμή € 0,272
Διαφορά 1,87%
Τιμή € 7,74
Διαφορά 1,84%
Τιμή € 1,25
Διαφορά 1,63%
Τιμή € 0,521
Διαφορά 1,56%
Τιμή € 8,25
Διαφορά 1,48%
Τιμή € 5,91
Διαφορά 1,37%
Τιμή € 0,084
Διαφορά 1,20%
Τιμή € 2,64
Διαφορά 1,15%
Τιμή € 27,40
Διαφορά 1,11%
Τιμή € 3,86
Διαφορά 1,05%
Τιμή € 10,80
Διαφορά 1,03%
Τιμή € 2,09
Διαφορά 0,97%
Τιμή € 5,65
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 21,99
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 5,92
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 3,60
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 1,26
Διαφορά 0,80%
Τιμή € 1,27
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 1,28
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 0,76%
Τιμή € 4,56
Διαφορά 0,66%
Τιμή € 25,63
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 13,97
Διαφορά 0,58%
Τιμή € 9,59
Διαφορά 0,52%
Τιμή € 4,14
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 9,94
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 2,60
Διαφορά 0,39%
Τιμή € 5,87
Διαφορά 0,34%
Τιμή € 0,403
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 4,39
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 5,01
Διαφορά 0,20%
Τιμή € 15,91
Διαφορά 0,19%
Τιμή € 12,35
Διαφορά 0,16%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,172
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,01
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,84
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,431
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,214
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,34
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,195
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,390
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,327
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,250
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,225
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,35
Διαφορά -0,12%
Τιμή € 12,05
Διαφορά -0,17%
Τιμή € 0,322
Διαφορά -0,31%
Τιμή € 20,70
Διαφορά -0,39%
Τιμή € 0,254
Διαφορά -0,39%
Τιμή € 2,36
Διαφορά -0,42%
Τιμή € 5,64
Διαφορά -0,53%
Τιμή € 17,90
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 8,20
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 1,54
Διαφορά -0,65%
Τιμή € 0,719
Διαφορά -0,69%
Τιμή € 0,690
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 0,933
Διαφορά -0,74%
Τιμή € 1,30
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 1,16
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 4,57
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 0,426
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 19,20
Διαφορά -1,03%
Τιμή € 0,170
Διαφορά -1,16%
Τιμή € 2,43
Διαφορά -1,22%
Τιμή € 0,424
Διαφορά -1,40%
Τιμή € 0,629
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 1,39
Διαφορά -1,42%
Τιμή € 1,30
Διαφορά -1,52%
Τιμή € 0,289
Διαφορά -1,70%
Τιμή € 2,30
Διαφορά -1,71%
Τιμή € 0,225
Διαφορά -1,75%
Τιμή € 0,609
Διαφορά -1,77%
Τιμή € 1,99
Διαφορά -1,97%
Τιμή € 9,80
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 0,599
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 0,119
Διαφορά -2,46%
Τιμή € 0,279
Διαφορά -2,79%
Τιμή € 0,330
Διαφορά -2,94%
Τιμή € 0,100
Διαφορά -3,85%
Τιμή € 0,102
Διαφορά -4,67%
Τιμή € 0,812
Διαφορά -4,81%
Τιμή € 0,630
Διαφορά -4,98%
Τιμή € 0,550
Διαφορά -6,14%
Τιμή € 0,480
Διαφορά -7,69%
Τιμή € 0,090
Διαφορά -9,09%
Τιμή € 0,207
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,080
Διαφορά -11,11%
Τιμή € 0,213
Διαφορά -14,80%
Τιμή € 1,07
Διαφορά -16,41%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων