Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 58 60 18 63 Πράξεις 19.145 Αξία € 42,49 εκ
Με πράξεις 136 Όγκος 23.575.484 Χρημ/κή αξία € 57,40 δις
Τιμή € 0,078
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,068
Διαφορά 19,30%
Τιμή € 0,206
Διαφορά 19,08%
Τιμή € 0,051
Διαφορά 18,39%
Τιμή € 0,017
Διαφορά 17,86%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,550
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,970
Διαφορά 9,60%
Τιμή € 0,204
Διαφορά 9,09%
Τιμή € 0,418
Διαφορά 7,18%
Τιμή € 0,335
Διαφορά 6,35%
Τιμή € 0,244
Διαφορά 6,09%
Τιμή € 0,200
Διαφορά 5,82%
Τιμή € 0,170
Διαφορά 5,59%
Τιμή € 0,033
Διαφορά 4,76%
Τιμή € 28,09
Διαφορά 4,31%
Τιμή € 0,920
Διαφορά 3,95%
Τιμή € 0,478
Διαφορά 3,46%
Τιμή € 0,080
Διαφορά 3,23%
Τιμή € 1,61
Διαφορά 3,21%
Τιμή € 0,515
Διαφορά 3,00%
Τιμή € 0,358
Διαφορά 2,87%
Τιμή € 15,88
Διαφορά 2,85%
Τιμή € 23,80
Διαφορά 2,81%
Τιμή € 0,881
Διαφορά 2,80%
Τιμή € 11,50
Διαφορά 2,68%
Τιμή € 0,164
Διαφορά 2,50%
Τιμή € 5,10
Διαφορά 2,41%
Τιμή € 5,81
Διαφορά 2,11%
Τιμή € 1,94
Διαφορά 1,84%
Τιμή € 9,48
Διαφορά 1,83%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 1,81%
Τιμή € 3,70
Διαφορά 1,65%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 1,60%
Τιμή € 0,392
Διαφορά 1,55%
Τιμή € 0,497
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 0,168
Διαφορά 1,20%
Τιμή € 17,30
Διαφορά 1,17%
Τιμή € 18,92
Διαφορά 1,07%
Τιμή € 3,80
Διαφορά 1,06%
Τιμή € 21,20
Διαφορά 0,95%
Τιμή € 1,07
Διαφορά 0,94%
Τιμή € 5,55
Διαφορά 0,91%
Τιμή € 17,95
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 4,85
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 0,635
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 0,395
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 2,85
Διαφορά 0,71%
Τιμή € 8,07
Διαφορά 0,62%
Τιμή € 16,70
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 10,36
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 1,73
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 1,51
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 9,16
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 6,16
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 0,394
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 0,800
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 1,99
Διαφορά 0,20%
Τιμή € 286,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,464
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,10
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,28
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,98
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,39
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,94
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,810
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,212
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,147
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,400
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,464
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,73
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,720
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,825
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,580
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,97
Διαφορά -0,15%
Τιμή € 6,45
Διαφορά -0,15%
Τιμή € 5,33
Διαφορά -0,19%
Τιμή € 1,35
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 2,44
Διαφορά -0,41%
Τιμή € 12,14
Διαφορά -0,49%
Τιμή € 19,10
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 1,70
Διαφορά -0,58%
Τιμή € 16,90
Διαφορά -0,59%
Τιμή € 0,740
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 1,45
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 0,278
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 0,070
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 9,60
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 6,40
Διαφορά -0,78%
Τιμή € 6,30
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 1,36
Διαφορά -0,88%
Τιμή € 2,10
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 0,312
Διαφορά -0,95%
Τιμή € 0,406
Διαφορά -0,98%
Τιμή € 0,290
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 0,940
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 0,940
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 3,37
Διαφορά -1,17%
Τιμή € 0,840
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 3,68
Διαφορά -1,34%
Τιμή € 3,60
Διαφορά -1,37%
Τιμή € 5,39
Διαφορά -1,46%
Τιμή € 1,33
Διαφορά -1,48%
Τιμή € 1,33
Διαφορά -1,48%
Τιμή € 0,266
Διαφορά -1,48%
Τιμή € 0,258
Διαφορά -1,53%
Τιμή € 4,30
Διαφορά -1,60%
Τιμή € 6,69
Διαφορά -1,62%
Τιμή € 2,38
Διαφορά -1,65%
Τιμή € 0,033
Διαφορά -1,80%
Τιμή € 4,90
Διαφορά -1,80%
Τιμή € 0,876
Διαφορά -1,90%
Τιμή € 0,151
Διαφορά -1,95%
Τιμή € 0,822
Διαφορά -1,97%
Τιμή € 1,93
Διαφορά -2,03%
Τιμή € 0,700
Διαφορά -2,10%
Τιμή € 3,40
Διαφορά -2,16%
Τιμή € 4,40
Διαφορά -2,22%
Τιμή € 10,75
Διαφορά -2,27%
Τιμή € 14,60
Διαφορά -2,34%
Τιμή € 2,46
Διαφορά -2,38%
Τιμή € 1,81
Διαφορά -2,69%
Τιμή € 0,173
Διαφορά -2,81%
Τιμή € 24,20
Διαφορά -3,20%
Τιμή € 0,530
Διαφορά -3,64%
Τιμή € 0,702
Διαφορά -3,84%
Τιμή € 1,67
Διαφορά -5,11%
Τιμή € 0,140
Διαφορά -6,67%
Τιμή € 0,244
Διαφορά -7,58%
Τιμή € 0,450
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 1,98
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,510
Διαφορά -11,30%
Τιμή € 0,060
Διαφορά -14,29%
Τιμή € 0,432
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων