Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 57 57 24 61 Πράξεις 19.771 Αξία € 55,50 εκ
Με πράξεις 138 Όγκος 31.142.933 Χρημ/κή αξία € 57,52 δις
Τιμή € 1
Διαφορά 25,00%
Τιμή € 0,236
Διαφορά 21,65%
Τιμή € 0,144
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,183
Διαφορά 10,91%
Τιμή € 1,98
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,09
Διαφορά 9,76%
Τιμή € 0,114
Διαφορά 9,62%
Τιμή € 0,678
Διαφορά 9,35%
Τιμή € 1,72
Διαφορά 8,86%
Τιμή € 0,41
Διαφορά 7,89%
Τιμή € 0,05
Διαφορά 7,53%
Τιμή € 0,5
Διαφορά 7,53%
Τιμή € 0,182
Διαφορά 7,06%
Τιμή € 6,7
Διαφορά 6,35%
Τιμή € 0,3
Διαφορά 5,63%
Τιμή € 0,4
Διαφορά 5,26%
Τιμή € 0,89
Διαφορά 3,49%
Τιμή € 1,656
Διαφορά 3,24%
Τιμή € 0,312
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 12,1
Διαφορά 2,54%
Τιμή € 0,1875
Διαφορά 2,18%
Τιμή € 0,878
Διαφορά 2,09%
Τιμή € 1,735
Διαφορά 2,06%
Τιμή € 0,2
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 0,515
Διαφορά 1,98%
Τιμή € 5,18
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 1,07
Διαφορά 1,90%
Τιμή € 0,815
Διαφορά 1,88%
Τιμή € 0,55
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 17,24
Διαφορά 1,53%
Τιμή € 15,45
Διαφορά 1,31%
Τιμή € 0,94
Διαφορά 1,18%
Τιμή € 9,36
Διαφορά 1,08%
Τιμή € 6,78
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 0,0505
Διαφορά 1,00%
Τιμή € 3,45
Διαφορά 0,88%
Τιμή € 0,978
Διαφορά 0,82%
Τιμή € 0,982
Διαφορά 0,82%
Τιμή € 3,8
Διαφορά 0,80%
Τιμή € 1,31
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 0,135
Διαφορά 0,75%
Τιμή € 16,7
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 2,14
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 1,87
Διαφορά 0,54%
Τιμή € 0,281
Διαφορά 0,54%
Τιμή € 0,1684
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 0,444
Διαφορά 0,45%
Τιμή € 5
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 2,51
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 15,44
Διαφορά 0,39%
Τιμή € 28
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 0,29
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 6,48
Διαφορά 0,31%
Τιμή € 4,53
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 5,59
Διαφορά 0,18%
Τιμή € 1,178
Διαφορά 0,17%
Τιμή € 18,62
Διαφορά 0,11%
Τιμή € 1,72
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,6
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,0362
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,1
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,09
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,054
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,49
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,475
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,73
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 17
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,505
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,93
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,0445
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,56
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,78
Διαφορά -0,20%
Τιμή € 0,3166
Διαφορά -0,31%
Τιμή € 1,33
Διαφορά -0,37%
Τιμή € 0,426
Διαφορά -0,47%
Τιμή € 0,95
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 0,183
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 9,12
Διαφορά -0,55%
Τιμή € 3,4
Διαφορά -0,58%
Τιμή € 1,64
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 0,805
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 1,575
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 0,615
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 4,9
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 0,734
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 28,4
Διαφορά -0,84%
Τιμή € 23,2
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 0,224
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 21,8
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 21,75
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 2,16
Διαφορά -0,92%
Τιμή € 1,268
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 20,8
Διαφορά -0,95%
Τιμή € 5,13
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 0,394
Διαφορά -1,00%
Τιμή € 11,68
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 16,58
Διαφορά -1,19%
Τιμή € 0,322
Διαφορά -1,23%
Τιμή € 1,57
Διαφορά -1,26%
Τιμή € 1,5
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 3,68
Διαφορά -1,34%
Τιμή € 280
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 2,86
Διαφορά -1,52%
Τιμή € 6,1
Διαφορά -1,61%
Τιμή € 0,804
Διαφορά -1,71%
Τιμή € 3,17
Διαφορά -1,74%
Τιμή € 0,785
Διαφορά -1,88%
Τιμή € 1,854
Διαφορά -1,90%
Τιμή € 1,02
Διαφορά -1,92%
Τιμή € 0,486
Διαφορά -2,02%
Τιμή € 8,4
Διαφορά -2,10%
Τιμή € 0,826
Διαφορά -2,36%
Τιμή € 0,302
Διαφορά -2,58%
Τιμή € 10,26
Διαφορά -2,66%
Τιμή € 13,2
Διαφορά -2,94%
Τιμή € 14,2
Διαφορά -3,40%
Τιμή € 4,23
Διαφορά -3,86%
Τιμή € 0,6
Διαφορά -4,76%
Τιμή € 1,57
Διαφορά -4,85%
Τιμή € 0,266
Διαφορά -5,00%
Τιμή € 0,085
Διαφορά -5,56%
Τιμή € 0,0225
Διαφορά -6,25%
Τιμή € 0,15
Διαφορά -6,25%
Τιμή € 0,258
Διαφορά -7,19%
Τιμή € 1,16
Διαφορά -9,38%
Τιμή € 0,72
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,322
Διαφορά -19,50%
Τιμή € 0,054
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων