Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 65 52 15 76 Πράξεις 21.911 Αξία € 71,91 εκ
Με πράξεις 132 Όγκος 127.910.686 Χρημ/κή αξία € 48,65 δις
Τιμή € 0,240
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,588
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,032
Διαφορά 18,52%
Τιμή € 0,155
Διαφορά 12,32%
Τιμή € 0,325
Διαφορά 12,07%
Τιμή € 0,312
Διαφορά 10,64%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,990
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,220
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,838
Διαφορά 9,97%
Τιμή € 0,240
Διαφορά 8,60%
Τιμή € 0,738
Διαφορά 8,53%
Τιμή € 0,570
Διαφορά 7,55%
Τιμή € 0,330
Διαφορά 6,80%
Τιμή € 0,850
Διαφορά 5,99%
Τιμή € 1,90
Διαφορά 5,56%
Τιμή € 0,318
Διαφορά 4,95%
Τιμή € 0,140
Διαφορά 4,48%
Τιμή € 0,234
Διαφορά 4,46%
Τιμή € 3,90
Διαφορά 4,00%
Τιμή € 0,195
Διαφορά 3,72%
Τιμή € 0,116
Διαφορά 3,57%
Τιμή € 1,47
Διαφορά 3,52%
Τιμή € 0,506
Διαφορά 3,48%
Τιμή € 0,240
Διαφορά 3,45%
Τιμή € 1,21
Διαφορά 3,42%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 3,39%
Τιμή € 17,99
Διαφορά 3,21%
Τιμή € 0,520
Διαφορά 3,17%
Τιμή € 0,191
Διαφορά 2,69%
Τιμή € 1,95
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 1,95
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 0,664
Διαφορά 2,47%
Τιμή € 15,00
Διαφορά 2,39%
Τιμή € 0,087
Διαφορά 2,35%
Τιμή € 4,20
Διαφορά 2,19%
Τιμή € 4,80
Διαφορά 2,13%
Τιμή € 0,602
Διαφορά 1,86%
Τιμή € 0,286
Διαφορά 1,78%
Τιμή € 14,49
Διαφορά 1,68%
Τιμή € 3,76
Διαφορά 1,35%
Τιμή € 0,155
Διαφορά 1,31%
Τιμή € 0,080
Διαφορά 1,27%
Τιμή € 2,58
Διαφορά 1,18%
Τιμή € 7,90
Διαφορά 1,15%
Τιμή € 0,880
Διαφορά 1,15%
Τιμή € 0,224
Διαφορά 0,90%
Τιμή € 2,86
Διαφορά 0,70%
Τιμή € 0,584
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 8,93
Διαφορά 0,68%
Τιμή € 0,315
Διαφορά 0,64%
Τιμή € 0,160
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 0,201
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 2,10
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 0,420
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 2,16
Διαφορά 0,47%
Τιμή € 4,86
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 5,31
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 5,50
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 21,18
Διαφορά 0,28%
Τιμή € 11,56
Διαφορά 0,26%
Τιμή € 0,398
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 4,33
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 4,64
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 8,45
Διαφορά 0,12%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,620
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,10
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,62
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,98
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 15,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,922
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,54
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,203
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,170
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,052
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,371
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 16,96
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 19,54
Διαφορά -0,15%
Τιμή € 11,51
Διαφορά -0,17%
Τιμή € 5,29
Διαφορά -0,19%
Τιμή € 0,938
Διαφορά -0,21%
Τιμή € 3,10
Διαφορά -0,32%
Τιμή € 0,420
Διαφορά -0,47%
Τιμή € 0,387
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 0,174
Διαφορά -0,57%
Τιμή € 25,35
Διαφορά -0,59%
Τιμή € 7,00
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 6,91
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 0,538
Διαφορά -0,74%
Τιμή € 1,24
Διαφορά -0,80%
Τιμή € 0,855
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 1,14
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 3,38
Διαφορά -0,88%
Τιμή € 257,00
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 1,86
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 0,079
Διαφορά -1,25%
Τιμή € 13,02
Διαφορά -1,29%
Τιμή € 15,57
Διαφορά -1,46%
Τιμή € 1,18
Διαφορά -1,67%
Τιμή € 0,470
Διαφορά -1,67%
Τιμή € 3,88
Διαφορά -2,02%
Τιμή € 0,178
Διαφορά -2,20%
Τιμή € 23,99
Διαφορά -2,20%
Τιμή € 0,168
Διαφορά -2,33%
Τιμή € 2,45
Διαφορά -2,39%
Τιμή € 1,60
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 0,282
Διαφορά -2,76%
Τιμή € 0,300
Διαφορά -2,91%
Τιμή € 2,66
Διαφορά -2,92%
Τιμή € 5,13
Διαφορά -3,21%
Τιμή € 3,50
Διαφορά -3,31%
Τιμή € 8,60
Διαφορά -3,37%
Τιμή € 0,551
Διαφορά -3,50%
Τιμή € 0,527
Διαφορά -3,83%
Τιμή € 0,732
Διαφορά -4,06%
Τιμή € 0,400
Διαφορά -5,21%
Τιμή € 0,330
Διαφορά -5,71%
Τιμή € 0,088
Διαφορά -6,38%
Τιμή € 0,588
Διαφορά -6,52%
Τιμή € 5,00
Διαφορά -6,89%
Τιμή € 0,921
Διαφορά -7,90%
Τιμή € 1,93
Διαφορά -8,10%
Τιμή € 0,440
Διαφορά -8,14%
Τιμή € 0,195
Διαφορά -9,72%
Τιμή € 0,700
Διαφορά -9,91%
Τιμή € 0,081
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,424
Διαφορά -18,30%
Τιμή € 0,047
Διαφορά -18,97%
Τιμή € 0,080
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων