Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 71 45 19 73 Πράξεις 14.082 Αξία € 37,95 εκ
Με πράξεις 135 Όγκος 59.521.327 Χρημ/κή αξία € 44,52 δις
Τιμή € 0,520
Διαφορά 30,00%
Τιμή € 0,254
Διαφορά 27,00%
Τιμή € 0,420
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,012
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,049
Διαφορά 19,51%
Τιμή € 0,344
Διαφορά 18,62%
Τιμή € 0,084
Διαφορά 16,67%
Τιμή € 0,240
Διαφορά 14,29%
Τιμή € 0,278
Διαφορά 12,55%
Τιμή € 0,274
Διαφορά 11,38%
Τιμή € 0,900
Διαφορά 10,97%
Τιμή € 4,00
Διαφορά 10,19%
Τιμή € 0,220
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,066
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,279
Διαφορά 9,84%
Τιμή € 0,080
Διαφορά 9,59%
Τιμή € 0,115
Διαφορά 9,52%
Τιμή € 1,79
Διαφορά 9,15%
Τιμή € 0,172
Διαφορά 8,86%
Τιμή € 0,270
Διαφορά 8,43%
Τιμή € 0,363
Διαφορά 8,36%
Τιμή € 0,043
Διαφορά 7,50%
Τιμή € 0,088
Διαφορά 7,32%
Τιμή € 2,24
Διαφορά 6,67%
Τιμή € 0,230
Διαφορά 6,48%
Τιμή € 11,20
Διαφορά 5,66%
Τιμή € 1,92
Διαφορά 5,49%
Τιμή € 0,608
Διαφορά 5,19%
Τιμή € 0,370
Διαφορά 4,82%
Τιμή € 2,50
Διαφορά 4,17%
Τιμή € 0,800
Διαφορά 3,76%
Τιμή € 0,140
Διαφορά 3,70%
Τιμή € 2,45
Διαφορά 3,38%
Τιμή € 0,400
Διαφορά 3,09%
Τιμή € 0,528
Διαφορά 2,92%
Τιμή € 0,110
Διαφορά 2,80%
Τιμή € 5,14
Διαφορά 2,80%
Τιμή € 23,15
Διαφορά 2,66%
Τιμή € 1,99
Διαφορά 2,58%
Τιμή € 17,40
Διαφορά 2,35%
Τιμή € 0,309
Διαφορά 2,32%
Τιμή € 14,30
Διαφορά 2,14%
Τιμή € 4,37
Διαφορά 2,10%
Τιμή € 0,099
Διαφορά 2,06%
Τιμή € 1,50
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 1,00
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 0,205
Διαφορά 1,99%
Τιμή € 19,60
Διαφορά 1,92%
Τιμή € 1,80
Διαφορά 1,69%
Τιμή € 3,62
Διαφορά 1,69%
Τιμή € 0,410
Διαφορά 1,23%
Τιμή € 2,48
Διαφορά 1,22%
Τιμή € 0,917
Διαφορά 1,10%
Τιμή € 0,520
Διαφορά 0,97%
Τιμή € 23,31
Διαφορά 0,91%
Τιμή € 1,12
Διαφορά 0,90%
Τιμή € 8,77
Διαφορά 0,80%
Τιμή € 8,06
Διαφορά 0,75%
Τιμή € 1,60
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 0,160
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 8,20
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 4,87
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 5,40
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 0,328
Διαφορά 0,31%
Τιμή € 3,63
Διαφορά 0,28%
Τιμή € 4,16
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 4,37
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 4,67
Διαφορά 0,21%
Τιμή € 0,501
Διαφορά 0,20%
Τιμή € 12,60
Διαφορά 0,16%
Τιμή € 9,77
Διαφορά 0,10%
Τιμή € 1,60
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,495
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 13,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,010
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,157
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,222
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,143
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,48
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,033
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,449
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 17,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,543
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,039
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,70
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,63
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,62
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,06
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,34
Διαφορά -0,43%
Τιμή € 0,524
Διαφορά -0,57%
Τιμή € 5,09
Διαφορά -0,59%
Τιμή € 11,61
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 0,160
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 0,849
Διαφορά -0,70%
Τιμή € 15,47
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 2,64
Διαφορά -0,75%
Τιμή € 0,132
Διαφορά -0,75%
Τιμή € 3,60
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 1,14
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 1,13
Διαφορά -0,88%
Τιμή € 0,739
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 0,438
Διαφορά -1,13%
Τιμή € 0,856
Διαφορά -1,15%
Τιμή € 7,02
Διαφορά -1,40%
Τιμή € 2,78
Διαφορά -1,42%
Τιμή € 4,07
Διαφορά -1,45%
Τιμή € 0,905
Διαφορά -1,52%
Τιμή € 0,507
Διαφορά -1,55%
Τιμή € 6,97
Διαφορά -1,69%
Τιμή € 13,98
Διαφορά -1,76%
Τιμή € 0,220
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 0,157
Διαφορά -1,88%
Τιμή € 18,12
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 2,29
Διαφορά -2,14%
Τιμή € 4,62
Διαφορά -2,33%
Τιμή € 7,12
Διαφορά -2,47%
Τιμή € 0,487
Διαφορά -2,60%
Τιμή € 0,148
Διαφορά -2,63%
Τιμή € 5,20
Διαφορά -2,80%
Τιμή € 0,055
Διαφορά -3,51%
Τιμή € 0,055
Διαφορά -3,51%
Τιμή € 0,299
Διαφορά -3,55%
Τιμή € 0,748
Διαφορά -5,79%
Τιμή € 0,723
Διαφορά -8,48%
Τιμή € 0,990
Διαφορά -9,17%
Τιμή € 0,048
Διαφορά -9,43%
Τιμή € 0,197
Διαφορά -9,63%
Τιμή € 0,468
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,041
Διαφορά -12,77%
Τιμή € 0,212
Διαφορά -13,82%
Τιμή € 0,040
Διαφορά -16,67%
Τιμή € 0,017
Διαφορά -19,05%
Τιμή € 0,206
Διαφορά -19,84%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων