Μετοχές

stock-select

ΚΛΕΜ

Ονομασία μετοχής KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (KO)
Όνομα εισηγμένης KLEEMANN HELLAS A.B.E.E.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΚΛΕΜ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS324253004
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 6,7498
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,35
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 23.648.700
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 23.648.700
Ημερομηνία εισαγωγής 5 Απρ 1999
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων