Μετοχές

stock-select

ΤΗΛΕΤ

Ονομασία μετοχής ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΤΗΛΕΤ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS212293005
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 5,5759
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 0,3
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 100.793.572
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 100.793.572
Ημερομηνία εισαγωγής 18 Αυγ 1994
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων