Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Απρ 2018 5,18 1,97 53.673 5,18 5,03 272.404,04 218 5,04
19 Απρ 2018 5,08 -1,74 36.213 5,18 5,08 185.754,06 205 5,14
18 Απρ 2018 5,17 -0,19 62.710 5,2 5,11 323.169,61 263 5,19
17 Απρ 2018 5,18 0,78 160.948 5,22 5,08 833.965,81 432 5,08
16 Απρ 2018 5,14 4,90 181.399 5,15 4,93 921.910,77 647 4,94
13 Απρ 2018 4,9 1,87 98.016 4,96 4,75 479.649,9 331 4,83
12 Απρ 2018 4,81 2,12 56.031 4,825 4,68 267.542,2 285 4,73
11 Απρ 2018 4,71 -0,53 82.589 4,8 4,64 387.812,23 294 4,795
10 Απρ 2018 4,735 1,18 79.768 4,83 4,71 379.155,85 330 4,82
5 Απρ 2018 4,68 2,97 261.247 4,73 4,545 1.223.183,51 315 4,545
4 Απρ 2018 4,545 -0,98 52.727 4,65 4,525 241.032,32 292 4,59
3 Απρ 2018 4,59 -1,29 97.036 4,65 4,555 446.258,81 465 4,64
29 Μαρ 2018 4,65 -2,31 35.944 4,82 4,65 169.520,17 223 4,78
28 Μαρ 2018 4,76 -0,83 46.944 4,775 4,68 221.453,95 303 4,775
27 Μαρ 2018 4,8 3,23 148.293 4,8 4,74 706.626,71 377 4,74
26 Μαρ 2018 4,65 0,00 65.857 4,68 4,62 305.988,35 177 4,68
23 Μαρ 2018 4,65 1,31 73.926 4,7 4,565 343.174,55 417 4,6
22 Μαρ 2018 4,59 -0,86 118.420 4,68 4,585 544.745,39 514 4,62
21 Μαρ 2018 4,63 -1,49 169.641 4,76 4,615 789.627,3 495 4,755
20 Μαρ 2018 4,7 -1,05 160.432 4,775 4,69 758.009,34 593 4,73
19 Μαρ 2018 4,75 -1,14 130.069 4,825 4,75 621.231,28 293 4,8
16 Μαρ 2018 4,805 -0,93 200.589 4,91 4,805 966.840,16 391 4,91
15 Μαρ 2018 4,85 -0,41 57.661 4,9 4,82 279.258,1 276 4,9
14 Μαρ 2018 4,87 -1,91 64.346 4,97 4,86 314.684,53 356 4,965
13 Μαρ 2018 4,965 0,10 123.506 5 4,94 612.491,44 350 5
12 Μαρ 2018 4,96 1,33 225.711 5,05 4,88 1.122.646,63 487 4,9
9 Μαρ 2018 4,895 -0,10 101.006 4,945 4,85 494.688,71 325 4,9
8 Μαρ 2018 4,9 1,98 179.160 4,9 4,8 868.781,48 400 4,82
7 Μαρ 2018 4,805 -3,03 31.216 4,96 4,805 152.203,75 246 4,91

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων