Μετοχές

stock-select

ΠΠΑΚ

Ονομασία μετοχής PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Διενέργεια των τραπεζικών εργασιών που επιτρέπονται στις Ελληνικές Κτηματικές Τράπεζες.
Έτος Ίδρυσης 1992
Διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ 22
Ταχ Κωδ:10672
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-3364000
Telefax (210)-3610034
Ιστοσελίδα www.tbank.com.gr
Email tbanksec@tbank.com.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΓΚΟΥΜΑΣ Γ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΔΑΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ (32,9%)
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (υπό την ιδιότητα του Επόπτη εκκαθάρισης) (24,082%)
Προσωπικό Εταιρείας 853
Προσωπικό Ομίλου 887
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Αργυράκη Μαρία
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Αργυράκη Μαρία
Εισαγωγή στο Χ.Α. 8 Σεπ 1998
Κλάδος / Υποκλάδος Τράπεζες / Τράπεζες (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (30 Νοε 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (30 Νοε 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΒΑΝΚ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 6.945.026,88

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων