Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
23 Μαρ 2017 640,2 -0,07 65.953.154 42.341.296,06 646,62 638,06 13.420.507.146 -0,71 -2,43 -0,53
22 Μαρ 2017 640,65 0,04 66.909.570 43.418.673,58 640,67 629,73 13.430.084.584 -0,64 -2,37 -0,46
21 Μαρ 2017 640,42 -0,57 88.842.352 52.962.989,73 647,59 640,13 13.425.163.158 -0,67 -2,40 -0,50
20 Μαρ 2017 644,12 -0,10 74.182.300 40.235.341,73 646,82 636,93 13.502.639.741 -0,10 -1,84 0,07
17 Μαρ 2017 644,77 1,36 68.402.817 50.378.915,39 647,46 636,13 13.516.437.357 -0,59 -1,74 0,18
16 Μαρ 2017 636,13 0,50 62.725.051 32.791.656,47 641,09 632,97 13.335.324.797 -1,92 -3,05 -1,17
15 Μαρ 2017 632,97 -0,93 55.106.844 35.646.022,1 639,77 632,37 13.269.079.697 -2,41 -3,54 -1,66
14 Μαρ 2017 638,92 -1,89 53.042.439 34.207.626,77 651,25 638,82 13.393.656.848 -1,49 -2,63 -0,73
13 Μαρ 2017 651,25 0,41 24.941.343 21.431.908,01 652 647,97 13.652.183.974 0,41 -0,75 1,18
10 Μαρ 2017 648,59 -0,04 37.402.084 28.779.831,23 652,63 644,96 13.596.423.296 -0,18 -1,16 0,77
9 Μαρ 2017 648,85 -0,07 38.387.465 31.652.761,67 654,61 647,68 13.601.930.757 -0,14 -1,12 0,81
8 Μαρ 2017 649,31 0,96 60.494.829 43.830.990,5 655,92 643,16 13.611.614.849 -0,06 -1,05 0,88
7 Μαρ 2017 643,16 -0,05 31.439.195 24.942.031,82 646,23 640,57 13.483.830.573 -1,01 -1,98 -0,07
6 Μαρ 2017 643,5 -0,96 50.878.374 29.244.224,62 649,73 640,23 13.491.140.454 -0,96 -1,93 -0,02
3 Μαρ 2017 649,73 -0,96 30.094.469 29.825.983,55 656,04 649,15 13.621.745.360 0,68 -0,98 0,95
2 Μαρ 2017 656,04 -0,02 38.407.020 32.443.071,45 657,6 653,08 13.753.857.037 1,65 -0,02 1,93
1 Μαρ 2017 656,17 1,59 102.602.851 59.500.369,34 658,81 645,88 13.756.679.453 1,67 0,00 1,95
28 Φεβ 2017 645,88 0,08 41.259.366 42.335.604,31 647,72 643,07 13.540.866.874 0,08 4,33 0,35
24 Φεβ 2017 645,37 -0,64 30.986.377 25.019.999,63 649,52 642,89 13.530.243.449 0,92 4,25 0,27
23 Φεβ 2017 649,52 0,37 54.816.245 35.390.894,2 649,63 643,11 13.617.210.135 1,57 4,92 0,91
22 Φεβ 2017 647,14 -1,23 56.160.576 40.407.865,36 657,46 645,91 13.567.418.097 1,20 4,54 0,54
21 Φεβ 2017 655,2 1,43 110.052.269 66.148.419,69 660,56 645,95 13.736.402.396 2,46 5,84 1,80
20 Φεβ 2017 645,95 1,01 96.682.100 46.469.169,21 647,58 639,46 13.542.489.944 1,01 4,35 0,36
17 Φεβ 2017 639,46 1,60 62.839.674 50.606.586,18 640,42 627,29 13.406.455.013 2,51 3,30 -0,65
16 Φεβ 2017 629,36 0,49 33.437.152 27.193.469,98 630,03 622,29 13.194.643.596 0,89 1,67 -2,22
15 Φεβ 2017 626,29 -1,11 63.068.623 35.747.480 633,32 620,3 13.130.346.923 0,40 1,17 -2,70
14 Φεβ 2017 633,32 0,66 76.593.268 42.348.759,01 635,91 622,18 13.277.553.405 1,53 2,31 -1,60
13 Φεβ 2017 629,14 0,86 48.471.977 31.658.404,79 632,11 619,43 13.189.912.230 0,86 1,63 -2,25
10 Φεβ 2017 623,79 2,46 114.589.833 61.284.307,68 627,78 608,79 13.077.909.185 -0,82 0,77 -3,08
9 Φεβ 2017 608,79 -0,34 74.568.882 36.670.629,28 613,82 602,43 12.763.376.323 -3,20 -1,66 -5,41

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων