Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται και πιστοποιούνται από διεθνώς αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο και ειδικότερα από τους νομίμως εκλεγμένους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.

Η Εταιρεία ζητά από τους εξωτερικούς ελεγκτές, που διενεργούν τον τακτικό ετήσιο έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων, να αναφέρουν αναλυτικά στην έκθεσή τους τα τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, που εντόπισαν κατά την διεξαγωγή του ελέγχου τους.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων