Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επιλέξετε από τα παρακάτω ενημερωτικά κείμενα:

 Τίτλος     Τύπος Αρχείου
Κανονισμός Πιστοποίησης Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)    
Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)    
Πολιτική Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)    
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)    
Κανονισμός Πιστοποίησης Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)    
Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)    
Πολιτική Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)    
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.1, 15/03/2016)    
Κανονισμός Πιστοποίησης EU Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)    
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)    
Κανονισμός Πιστοποίησης Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)    
Πολιτική Μη Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών τύπου "Smart-Sign (διπλού κλειδιού) - Κλάσης 1ης" (Έκδοση 1.2, 1/06/2017)    
Συνοπτική Διακήρυξη Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Έκδοση 1.2, 01/06/2017)    
Σύμβαση Χρήστη - Αποδέκτη (Έκδοση 1.0, 01/03/2011)    
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για την προμήθεια και χρήση προσωπικών πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής [Αρχειοθετημένη έκδοση]    
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για την προμήθεια και χρήση προσωπικών πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Υπογραφής (Έκδοση 1.2, 01/06/2017)    
Αρχή Χρονοσήμανσης - Δήλωση Δημοσίευσης (Έκδοση 1.0, 15/06/2017)    
Πολιτική/Κανονισμός για Αναγνωρισμένη Ηλεκτρονική Χρονοσήμανση (Έκδοση 1.0, 15/06/2017)    
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για Πιστοποιητικά Χρονοσήμανσης (Έκδοση 1.0, 15/06/2017)    
Πολιτική/Κανονισμός Πιστοποίησης EU Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών για Αυθεντικοποίηση ιστοτόπου (Έκδοση 1.0, 01/06/2017)    
Αίτηση - Σύμβαση Συνδρομητή για EU Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης ιστοτόπου και ηλεκτρονικής σφραγίδας (Έκδοση 1.1, 22/01/2018)    
Κανονισμός Πιστοποίησης Αναγνωρισμένων Ηλεκτρονικών Σφραγίδων (Έκδοση 1.1, 22/01/2018)    
Πολιτική Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών Ηλεκτρονικής Σφραγίδας  (Έκδοση 1.1, 22/01/2018)    
Πιστοποιητικό πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης (ROOT CA) και Πιστοποιητικά υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης (Sub CA)    
Πιστοποιητικό υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης (ATHEX SSL Certificates CA)    
Πιστοποιητικά υποκείμενης αρχής και λίστες ανακληθέντων πιστοποιητικών (CRLs)      

 

Δακτυλικά αποτυπώματα (Thumbprint) του Root CA καθώς και των Sub-CAs αναφορικά με τα δημόσια κλειδιά:

CN=ATHEX Root CA O=Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1) = DB 2B 7B 43 4D FB 7F C1 CB 59 26 EC 5D 95 21 FE 35 0F F2 79

CN= ATHEX General Certificates CA O= Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1)= 9C 72 BB 4D 9C 02 D7 1E 2E 98 F4 3F E2 90 C2 77 4A 87 53 1B

CN=ATHEX Qualified Certificates CA O= Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1)= 04 A2 83 8B 61 7A 31 78 FF A4 4A DA 7C A2 73 43 34 F7 3F 31

CN=ATHEX SSL Certificates CA O= Athens Exchange S.A. C=GR
Thumbprint (SHA-1)= 7E CA 0C D1 FC AC 56 14 DC 2F 58 9D 54 08 0B 28 DB 04 71 31

CN=ATHEX Root CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  89 2A 1B D4 C8 B0 F8 AA 9A 65 ED 4C B9 D3 BF 48 40 B3 4B C1

CN=ATHEX Qualified Certificates CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  F1 A4 CD D4 30 7C 66 75 6C 64 65 D6 AB 37 C9 DF 03 58 DF F1

CN=ATHEX General Certificates CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  42 51 E2 41 18 89 7B 50 78 E1 6A 80 A8 11 A0 01 74 D1 77 08

CN=ATHEX SSL Certificates CA G2 O= ATHENS STOCK EXCHANGE C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  30 8A F1 86 5F 2C 0E 1E 7E F9 F3 B5 5B 26 7E 8E D5 D2 AE 20

CN=Athex Qualified Timestamping Authority O= Athens Stock Exchange C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  92 F5 E6 E1 72 4F 6D 7F C1 81 5F 16 53 68 E8 E7 F4 6C 62 48

CN=Athex eSeal CA G2 O= Athens Stock Exchange C=GR
Thumbprint (SHA-1)=  8d aa 12 7c 4f ea ee fc 9b 0f 7f ea 75 a3 46 f4 f3 13 24 6f
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων