Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE18I1700

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1700

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I1725

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1725

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I1750

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1750

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I1775

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1775

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I1800

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1800

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 23 21,05 6 23 19 2 20,75 6

FTSE18I1825

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1825

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 24,5 -3,92 20 24,5 24,5 1 28 20

FTSE18I1850

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1850

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 41,75 25,56 0 0 0 0 37 1.000
16 Αυγ 2018 33,25 6,40 0 0 0 0 41,75 1.000
14 Αυγ 2018 31,25 4,17 0 0 0 0 33,25 1.000
13 Αυγ 2018 30 192,68 1.000 30 30 3 31,25 1.000

FTSE18I1875

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U1875

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 44,5 4,09 20 44,5 44,5 1 47,5 40
16 Αυγ 2018 42,75 6,88 0 0 0 0 53 20
14 Αυγ 2018 40 95,12 20 40 40 1 42,75 20

FTSE18I1900

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 60 10,09 17 60 55,5 2 55 50
16 Αυγ 2018 54,5 -23,24 40 54,5 53,5 2 53,5 40

FTSE18U1900

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 63 17,76 32 63 49,5 5 60 88
16 Αυγ 2018 53,5 9,18 0 0 0 0 66 61
14 Αυγ 2018 49 -2,00 20 49 49 1 53,5 61
13 Αυγ 2018 50 86,92 61 51 37 4 51 41
10 Αυγ 2018 26,75 40,79 40 26,75 26,75 2 27,75 20
9 Αυγ 2018 19 13,43 0 0 0 0 20 20
8 Αυγ 2018 16,75 8,06 0 0 0 0 19 20
7 Αυγ 2018 15,5 -19,48 0 0 0 0 16,75 20
6 Αυγ 2018 19,25 -21,43 0 0 0 0 15,5 20
3 Αυγ 2018 24,5 16,67 0 0 0 0 19,25 20
2 Αυγ 2018 21 0,00 0 0 0 0 24,5 20
1 Αυγ 2018 18,25 -29,13 0 0 0 0 21 20
31 Ιουλ 2018 25,75 1,98 0 0 0 0 18,25 20
30 Ιουλ 2018 25,25 -12,93 20 25,25 25,25 1 25,75 20

FTSE18I1925

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 43 -3,37 0 0 0 0 44 40
16 Αυγ 2018 44,5 -23,93 40 44,5 43,75 2 43 40

FTSE18U1925

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 78 18,18 1 78 78 1 74 26
16 Αυγ 2018 66 3,94 0 0 0 0 80,5 26
14 Αυγ 2018 63,5 5,83 0 0 0 0 66 26
13 Αυγ 2018 60 124,30 60 60 57 3 63,5 26
10 Αυγ 2018 26,75 -7,76 0 0 0 0 36,25 62
9 Αυγ 2018 29 7,41 21 29 25,25 2 26,75 62
8 Αυγ 2018 27 3,85 41 27 22,5 3 25,5 63
7 Αυγ 2018 26 9,47 42 26 24,75 4 22,75 44
6 Αυγ 2018 23,75 -1,04 80 23,75 20 3 21,5 64
3 Αυγ 2018 24 -12,73 20 24 24 1 25,75 64
2 Αυγ 2018 27,5 0,00 0 0 0 0 32 44
1 Αυγ 2018 24,5 -10,91 0 0 0 0 27,5 44
31 Ιουλ 2018 27,5 -17,91 4 27,5 27,5 2 24,5 44
30 Ιουλ 2018 33,5 -9,46 40 33,5 33,5 2 33,75 40

FTSE18I1950

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 30 -18,92 16 33 30 6 34,75 18
16 Αυγ 2018 37 -19,57 21 37,75 37 2 34,25 11
14 Αυγ 2018 46 6,98 8 48 46 3 48 30
13 Αυγ 2018 43 -53,26 2 43 43 1 47,75 22
10 Αυγ 2018 92 -3,16 0 0 0 0 72 20
9 Αυγ 2018 95 -9,52 0 0 0 0 92 20
8 Αυγ 2018 105 8,25 0 0 0 0 95 20
7 Αυγ 2018 97 -5,83 0 0 0 0 105 20
6 Αυγ 2018 103 13,19 0 0 0 0 97 20
3 Αυγ 2018 91 -10,78 0 0 0 0 103 20
2 Αυγ 2018 102 0,00 0 0 0 0 91 20
1 Αυγ 2018 102 16,57 0 0 0 0 102 20
31 Ιουλ 2018 87,5 3,55 0 0 0 0 102 20
30 Ιουλ 2018 84,5 -6,63 0 0 0 0 87,5 20
27 Ιουλ 2018 90,5 -3,72 20 90,5 90,5 1 84,5 20

FTSE18U1950

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 96,5 19,88 0 0 0 0 89,5 81
16 Αυγ 2018 80,5 3,87 0 0 0 0 96,5 81
14 Αυγ 2018 77,5 2,65 0 0 0 0 80,5 81
13 Αυγ 2018 75,5 88,75 60 79 75,5 3 77,5 81
10 Αυγ 2018 40 2,56 40 40,25 40 4 46,75 61
9 Αυγ 2018 39 28,93 10 39 39 1 35 41
8 Αυγ 2018 30,25 -6,92 0 0 0 0 33,5 41
7 Αυγ 2018 32,5 -2,99 20 32,5 32,5 1 30,25 41
6 Αυγ 2018 33,5 -18,29 0 0 0 0 28,75 61
3 Αυγ 2018 41 14,69 0 0 0 0 33,5 61
2 Αυγ 2018 35,75 0,00 0 0 0 0 41 61
1 Αυγ 2018 32,25 -25,00 0 0 0 0 35,75 61
31 Ιουλ 2018 43 -5,49 0 0 0 0 32,25 61
30 Ιουλ 2018 45,5 -3,19 0 0 0 0 43 61
27 Ιουλ 2018 47 0,00 10 47 47 1 45,5 61
26 Ιουλ 2018 47 6,21 1 47 47 1 46,5 61
25 Ιουλ 2018 44,25 -5,35 20 44,25 44,25 1 46,75 60
24 Ιουλ 2018 46,75 9,36 0 0 0 0 52 40
23 Ιουλ 2018 42,75 8,92 80 43 42,75 4 46,75 40

FTSE18I1975

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 35 19,66 10 35 35 1 27 50
16 Αυγ 2018 29,25 -23,53 40 29,25 28,5 2 26,75 40

FTSE18U1975

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 114 18,75 0 0 0 0 107 580
16 Αυγ 2018 96 -2,04 0 0 0 0 114 580
14 Αυγ 2018 98 12,64 5 98 93 3 96 580
13 Αυγ 2018 87 58,18 10 87 61 2 93 575
10 Αυγ 2018 55 24,29 25 55 53,5 2 58,5 570
9 Αυγ 2018 44,25 13,46 10 44,25 44,25 1 45 590
8 Αυγ 2018 39 -2,50 10 39 38 2 43,25 590
7 Αυγ 2018 40 1,27 550 40 40 3 39 590
6 Αυγ 2018 39,5 -23,30 60 39,5 38,5 3 37,75 40
3 Αυγ 2018 51,5 13,81 0 0 0 0 42,75 30
2 Αυγ 2018 45,25 0,00 0 0 0 0 51,5 30
1 Αυγ 2018 41,5 -1,19 0 0 0 0 45,25 30
31 Ιουλ 2018 42 -25,66 20 46 42 2 41,5 30
30 Ιουλ 2018 56,5 -1,74 0 0 0 0 54 20
27 Ιουλ 2018 57,5 4,55 0 0 0 0 56,5 20
26 Ιουλ 2018 55 -12,70 40 55 49,5 2 57,5 20
25 Ιουλ 2018 63 9,57 10 63 63 1 57,5 20
24 Ιουλ 2018 57,5 9,52 0 0 0 0 63,5 20
23 Ιουλ 2018 52,5 8,81 20 52,5 52,5 1 57,5 20

FTSE18I2000

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 20 -20,00 15 20 20 2 20,75 1.020
16 Αυγ 2018 25 -17,36 1.005 25 23 14 20,75 1.020
14 Αυγ 2018 30,25 -8,33 0 0 0 0 30,75 20
13 Αυγ 2018 33 -48,03 5 33 33 1 30,25 20
10 Αυγ 2018 63,5 -3,79 0 0 0 0 47,5 20
9 Αυγ 2018 66 -11,41 0 0 0 0 63,5 20
8 Αυγ 2018 74,5 11,19 0 0 0 0 66 20
7 Αυγ 2018 67 -8,84 0 0 0 0 74,5 20
6 Αυγ 2018 73,5 15,75 0 0 0 0 67 20
3 Αυγ 2018 63,5 -12,41 0 0 0 0 73,5 20
2 Αυγ 2018 72,5 0,00 0 0 0 0 63,5 20
1 Αυγ 2018 72,5 18,85 0 0 0 0 72,5 20
31 Ιουλ 2018 61 4,27 0 0 0 0 72,5 20
30 Ιουλ 2018 58,5 -10,69 0 0 0 0 61 20
27 Ιουλ 2018 65,5 -2,24 0 0 0 0 58,5 20
26 Ιουλ 2018 67 5,51 0 0 0 0 65,5 20
25 Ιουλ 2018 63,5 -11,81 0 0 0 0 67 20
24 Ιουλ 2018 72 9,09 0 0 0 0 63,5 20
23 Ιουλ 2018 66 -32,65 20 66 66 1 72 20

FTSE18U2000

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2050

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 11,75 -37,33 0 0 0 0 11,75 74
16 Αυγ 2018 18,75 -1,32 0 0 0 0 11,75 74
14 Αυγ 2018 19 -26,92 1 19 19 1 18,75 74
13 Αυγ 2018 26 -17,46 1 26 26 1 18,25 73
10 Αυγ 2018 31,5 -21,25 60 31,5 31,5 3 29,75 73
9 Αυγ 2018 40 -22,33 5 40 40 1 41,75 53
8 Αυγ 2018 51,5 0,00 20 51,5 51,5 1 43,75 48
7 Αυγ 2018 51,5 14,44 101 54 50,5 5 50,5 45
6 Αυγ 2018 45 5,88 5 45 45 1 43,5 45
3 Αυγ 2018 42,5 -14,14 0 0 0 0 50 45
2 Αυγ 2018 49,5 0,00 0 0 0 0 42,5 45
1 Αυγ 2018 48 -4,00 4 49 48 2 49,5 45
31 Ιουλ 2018 50 28,21 1 50 50 1 48,75 41
30 Ιουλ 2018 39 -12,85 0 0 0 0 40,5 40
27 Ιουλ 2018 44,75 -3,24 0 0 0 0 39 40
26 Ιουλ 2018 46,25 6,32 0 0 0 0 44,75 40
25 Ιουλ 2018 43,5 -7,45 0 0 0 0 46,25 40
24 Ιουλ 2018 47 -6,93 2 47 47 1 43,5 40
23 Ιουλ 2018 50,5 -30,34 40 51 50,5 2 50,5 40

FTSE18U2050

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 174 15,23 0 0 0 0 166 1
16 Αυγ 2018 151 2,03 0 0 0 0 174 1
14 Αυγ 2018 148 42,31 0 0 0 0 151 1
13 Αυγ 2018 104 1,96 0 0 0 0 148 1
10 Αυγ 2018 102 24,39 1 102 102 1 104 1

FTSE18I2100

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 5 -54,55 51 5,5 5 4 6,2 1.052
16 Αυγ 2018 11 4,76 0 0 0 0 6,4 1.001
14 Αυγ 2018 10,5 -40,85 0 0 0 0 11 1.001
13 Αυγ 2018 17,75 -31,73 0 0 0 0 10,5 1.001
10 Αυγ 2018 26 -4,59 0 0 0 0 17,75 1.001
9 Αυγ 2018 27,25 -0,91 0 0 0 0 26 1.001
8 Αυγ 2018 27,5 -21,43 40 27,5 27,5 2 27,25 1.001
7 Αυγ 2018 35 26,13 1.050 35 31,5 7 32,25 1.001
6 Αυγ 2018 27,75 2,78 40 27,75 23,75 2 26,75 81
3 Αυγ 2018 27 -16,28 0 0 0 0 32,5 81
2 Αυγ 2018 32,25 0,00 0 0 0 0 27 81
1 Αυγ 2018 31,25 -13,79 0 0 0 0 32,25 81
31 Ιουλ 2018 36,25 47,96 1 36,25 36,25 1 31,25 81
30 Ιουλ 2018 24,5 -10,91 0 0 0 0 25,75 80
27 Ιουλ 2018 27,5 -14,06 20 27,5 27,5 1 24,5 80
26 Ιουλ 2018 32 11,30 60 32 30,5 3 29,5 60

FTSE18U2100

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 218 12,95 0 0 0 0 211 20
16 Αυγ 2018 193 1,58 0 0 0 0 218 20
14 Αυγ 2018 190 33,80 0 0 0 0 193 20
13 Αυγ 2018 142 19,33 0 0 0 0 190 20
10 Αυγ 2018 119 3,48 0 0 0 0 142 20
9 Αυγ 2018 115 7,48 0 0 0 0 119 20
8 Αυγ 2018 107 -0,93 0 0 0 0 115 20
7 Αυγ 2018 108 -3,57 0 0 0 0 107 20
6 Αυγ 2018 112 -11,81 0 0 0 0 108 20
3 Αυγ 2018 127 9,48 0 0 0 0 112 20
2 Αυγ 2018 116 0,00 0 0 0 0 127 20
1 Αυγ 2018 111 -15,27 0 0 0 0 116 20
31 Ιουλ 2018 131 -2,96 0 0 0 0 111 20
30 Ιουλ 2018 135 -1,46 0 0 0 0 131 20
27 Ιουλ 2018 137 3,01 20 137 137 1 135 20

FTSE18I2150

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17 Αυγ 2018 3,3 -45,00 0 0 0 0 3,1 2
16 Αυγ 2018 6 5,26 0 0 0 0 3,3 2
14 Αυγ 2018 5,7 -41,84 0 0 0 0 6 2
13 Αυγ 2018 9,8 -35,74 0 0 0 0 5,7 2
10 Αυγ 2018 15,25 -6,15 0 0 0 0 9,8 2
9 Αυγ 2018 16,25 -17,72 0 0 0 0 15,25 2
8 Αυγ 2018 19,75 27,42 0 0 0 0 16,25 2
7 Αυγ 2018 15,5 -22,50 0 0 0 0 19,75 2
6 Αυγ 2018 20 21,21 0 0 0 0 15,5 2
3 Αυγ 2018 16,5 -17,50 0 0 0 0 20 2
2 Αυγ 2018 20 0,00 0 0 0 0 16,5 2
1 Αυγ 2018 19 22,58 0 0 0 0 20 2
31 Ιουλ 2018 15,5 5,08 0 0 0 0 19 2
30 Ιουλ 2018 14,75 -20,27 0 0 0 0 15,5 2
27 Ιουλ 2018 18,5 -11,90 0 0 0 0 14,75 2
26 Ιουλ 2018 21 15,07 2 21 21 1 18,5 2

FTSE18U2150

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2200

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2200

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2250

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2250

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2300

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2300

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2350

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2350

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2400

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2400

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2450

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2450

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18I2500

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18U2500

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων