Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Δραστηριότητα Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής και εμπορίας ειδών ένδυσης, υπό-δησης, αξεσουάρ και συναφών ειδών.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση 10o ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ Κωδ:14342
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
Τηλέφωνο 2102509000
Telefax 2102510380
Ιστοσελίδα www.bandfgroup.com
Email BANDFB1@bsbfashion.com
Διοικητικό Συμβούλιο ΜΠΙΘΑΡΑ ΣΟΦΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)
ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΙΘΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΑΓΑΠΗ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 654
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Νικόλαος Καπίρης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Νικόλαος Καπίρης
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Κλάδος / Υποκλάδος
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (27 Ιουν 2018)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα ΒΚΑΙΦΟ1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων