Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
25 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
24 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
23 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
22 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
19 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
18 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
17 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
16 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
15 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
12 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
11 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
10 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
9 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
8 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
5 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
4 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
3 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
2 Μαϊ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
28 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
27 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
26 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
25 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
24 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
21 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
20 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
19 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
18 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
13 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
12 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
11 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων