Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
26 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
25 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
24 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
21 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
20 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
19 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
18 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
13 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
12 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
11 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
10 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
7 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
6 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
5 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
4 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
3 Απρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
31 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
30 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
29 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
28 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
27 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
24 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
23 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
22 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
21 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
20 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
17 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
16 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
15 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0
14 Μαρ 2017 100 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων