Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
20 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
11 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
10 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
4 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
3 Απρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
29 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
28 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
27 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
26 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
23 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
7 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Μαρ 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων