Στόχοι του έργου

Η δημιουργία νέων δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών όπως η τεχνολογία νέφους (cloud computing), και τα μεγάλα όγκου δεδομένα (big data) έχει δημιουργήσει την ανάγκη για πιο ισχυρά κέντρα δεδομένων (data centers). Τα κέντρα αυτά δεδομένων αποτελούνται από μεγάλες συστοιχίες διακομιστών (server clusters) βασισμένους σε επεξεργαστές γενικού σκοπού (processors) που καταναλώνουν ιδιαίτερα αυξημένη ενέργεια.

Στο έργο VINEYARD (Ερευνητικό έργο για την αύξηση της απόδοσης των κέντρων δεδομένων και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω επιταχυντών υλικού) θα μελετηθεί και θα σχεδιαστεί μια πρωτότυπη πλατφόρμα για κέντρα δεδομένων τα οποία θα βασίζονται τόσο στους τυπικούς επεξεργαστές καθώς και σε προγραμματιζόμενους επιταχυντές υλικού (programmable hardware accelerators) που σκοπό θα έχουν να αυξήσουν την απόδοση και να μειώσουν την κατανάλωση των πιο κοινών εφαρμογών στα κέντρα δεδομένων.

Παράλληλα, στο έργο αυτό θα αναπτυχθεί το απαραίτητο λογισμικό (software) που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του υπολογιστικού νέφους των κέντρων δεδομένων να αξιοποιούν τους επιταχυντές υλικού με εύκολο και αποδοτικό τρόπο αυτόματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.


To VINEYARD με μία ματιά...
 • Έργο VINEYARD (Versatile Integrated Accelerator-based Heterogeneous Data Centres)
 • Αριθμός Σύμβασης: H2020- ICT 4 - 687628
 • Κοινοτική Συμμετοχή: 6.28M€
 • Ημερομηνία έναρξης: 1η Φεβρουαρίου 2016
 • Διάρκεια: 36 μήνες
 • Συντονιστής Έργου: Δημήτρης Σούδρης, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, dsoudris@microlab.ntua.gr
 • Συντονιστής Έργου ΧΑ: Δημήτρης Γαρδέλης, ΧΑ, d.gardelis@athexgroup.gr
 • Τεχνικός Συντονιστής Έργου: Χριστόφορος Κάχρης, ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ, kachris@microlab.ntua.gr
 • Τεχνικός Συντονιστής Έργου ΧΑ: Πάνος Στασινόπουλος, ΧΑ, p.stasinopoulos@athexgroup.gr
 • Website: www.vineyard-h2020.eu
 • Email: info@vineyard-h2020.eu

Συνεργάτες:

 1. Institute of Computer and Communications, ΕΜΠ (Συντονιστής) /GR    
 2. Maxeler Technologies /UK
 3. Bull Systems /FR    
 4. Queen's University of Belfast /UK
 5. Foundation for Research and Technology Hellas /GR
 6. Science and Technology Facilities Council /UK    
 7. Neurasmus BV /NL
 8. Neurocom Luxembourg SA /LU
 9. Athens Exchange S.A. /GR    
 10. LeanXcale SL /ES    
 11. Globaz, SA /PT    

Διαβάστε περισσότερα...

 

Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο έργο

Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου στο Έργο VINEYARD είναι αυτός του «τελικού χρήστη»: να παρέχει προδιαγραφές για τις εφαρμογές στόχου που πρότεινε οι οποίες είναι α) ένας μηχανισμός υψηλής απόδοσης ταύτισης δηλώσεων βούλησης Μελών και β) ένα σύστημα υπολογισμού ρίσκου εντολής σε πραγματικό χρόνο. Το Χρηματιστήριο θα διαμορφώσει και θα παρέχει για αξιοποίηση στο Έργο πραγματικά δεδομένα από συναλλακτική δραστηριότητα τα οποία παράγονται σε μεγάλες ποσότητες κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον θα παρακολουθήσει το σχεδιασμό των συστημάτων και τη συμμόρφωση της υλοποίησης με τις ανάγκες της αγοράς όπως επίσης και θα αξιολογήσει την υλοποίηση ως προς την χρηστικότητα και την δυνατότητα να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε ένα χρηματοοικονομικό περιβάλλον παραγωγής.

 

 

Αρχείο

Δείτε φωτογραφικό υλικό και διάφορες εκδόσεις και αρχεία σχετικά με το έργο

Ενημέρωση

Διαβάστε τελευταία νέα σχετικά με το έργο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ορισμένοι χρήσιμοι σύνδεσμοι σχετικοί με το έργο

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, πικοινωνήστε μαζί μας

This project has received funding from the
European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 687628

Connect to Vineyard Project  

 

 

Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων