Συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών

Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών του ΟΠΑΠ, πρέπει:

  • Να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και

  • Να υποβάλει κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Δήλωση Βούλησης - Κάλυψης για τις Ομολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Δηλώσεις Βούλησης - Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων Eurobank Ergasias και Εθνικής Τράπεζας, των Λοιπών Αναδόχων Euroxx, Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, των Μελών Η.ΒΙ.Π., της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Δηλώσεων Βούλησης - Κάλυψης μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
 - A. SARRIS SECURITIES S.A.
 - ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A.
 - BETA SECURITIES S.A.
 - CYCLOS SECURITIES S.A.
 - DYNAMIC SECURITIES S.A.
 - EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A.
 - EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A
 - EUROTRUST BROKERAGE S.A.
 - EUROXX SECURITIES S.A
 - HELLENICAMERICAN SECURITIES & ASSET MANAGEMENT S.A.
 - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A
 - LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.
 - MAVRIKIS SECURITIES S.A.
 - MERIT SECURITIES S.A.
 - N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE I.S.S.A.
 - NATIONAL SECURITIES S.A.
 - PANTELAKIS SECURITIES S.A.
 - PEGASUS BROKERAGE FIRM S.A
 - PIRAEUS SECURITIES S.A.
 - SOLIDUS SECURITIES S.A

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων