Η χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας

 
 
19.03.2018

 


Δείτε αποσπάσματα οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση που διοργάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), για την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Η χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να εξεταστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό, η υποστήριξη του νέου αναπτυξιακού προτύπου από εγχώρια και ξένη χρηματοδότηση, ο ρόλος των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την αποτελεσματική χρηματοδότησή τους. Επίσης εξετάστηκαν η επίδραση των νέων τεχνολογιών αλλά και ζητήματα που αφορούν το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

 

     

Εναρκτήρια αναφορά στο ρόλο της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας,
του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου

 

Αναφορές του Διευθύνοντος Συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη

 
Άντληση Κεφαλαίων από κεφαλαιαγορές:
Το κόστος χρηματοδότησης μικρών επενδυτικών προτάσεων μέσω της χρήσης των κεφαλαίων είναι πολύ μεγάλο.
  Επενδυτικές ευκαιρίες και χρονική συγκυρία:
Είναι επείγον, τώρα που οι προβολείς της διεθνούς ρευστότητας θα μας κοιτάξουν, να έχουμε πειστικές επενδυτικές προτάσεις και πολιτικές άντλησης κεφαλαίων από τη διεθνή ρευστότητα κεφαλαίων.
     
 
Εισηγμένα Επενδυτικά Κεφάλαια (Listed Funds):
Η δημιουργία ειδικής μορφής Funds τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένους κλάδους ή εταιρίες, δίνει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές τα οποία προωθούνται για τη χρηματοδότηση μικρότερων επενδυτικών προτάσεων
  Μετοχικό κεφάλαιο και Δανεισμός:
Μετά την κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η αναλογία ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για τις επιχειρήσεις άλλαξε. Ο μόνος τρόπος χρηματοδότησής τους ώστε να παραμείνουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες,  είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
     

Κίνητρα για επενδυτές:
Τον τελευταίο χρόνο, ήδη η Γαλλία και στη συνέχεια η Ιταλία, εφάρμοσαν φοροαπαλλαγές στους αποταμιευτές που επιλέγουν την αποταμίευση σε επενδυτικά προϊόντα.
     

Σύντομη παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ από το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή Νίκο Βέττα

Ανάπτυξη και κεφαλαιαγορά:
Η οικονομική πολιτική, μπορεί να επηρεάσει με συγκεκριμένους τρόπους την επικάλυψη μεταξύ προσφοράς κεφαλαίων και ζήτησης επενδύσεων, δηλαδή την επίτευξη ανάπτυξης.
Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ

 

 

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στο
Δελτίο Τύπου της 19/3/2018.


Search
Toolbox
New Listings Prospectuses

Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher