Ομόλογα

ΤΕΝΕΡΓΧΟ1

Ονομασία ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ. (Μη μετατρέψιμο)
Εκδότης ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Δραστηριότητα Ιδρύθηκε με σκοπό την επένδυση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της ή/και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και επιχειρήσεων. Πλην της επένδυσής της στις ομολογίες του Ενδοομιλικού Δανείου, δεν έχει άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν δραστηριοποιείται σε καμία αγορά και δεν διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2
Ταχ Κωδ:11526
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 210 6968300
Telefax 210 6968096
Ιστοσελίδα http://www.ternaenergy-finance.gr
Email info@iliochora.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ε ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ Ν ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΠΑΣΛΗΣ Γ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου  
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Μαβίδου Κατερίνα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Μαβίδου Κατερίνα
Εισαγωγή στο Χ.Α.
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (24 Ιουλ 2017)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σχετικά σύμβολα ΤΕΝΕΡΓΧΟ1
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων