Γκίκας Μάναλης

Αντιπρόεδρος & Μέλος ΔΣ ΕΤΕΚ (μη εκτελεστικό)

Ο κ. Γκίκας Μάναλης κατέχει από τον Ιούλιο 2015 έως σήμερα τη θέση του Senior Adviser της KBW που ανήκει στον όμιλο της Επενδυτικής Τράπεζας STIFEL και έχει την ευθύνη για τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών στη χρηματιστηριακή αγορά, στην επενδυτική τραπεζική, στις αγορές χρεογράφων, καθώς και εταιρικών αναδιαρθρώσεων.
 
Από τον Οκτώβριο 2011 έως το Νοέμβριο 2015 διατέλεσε μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη από τα οποία 4 είναι από την Πανεπιστημιακή κοινότητα και την τραπεζική αγορά της Ελλάδας, και 3 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Από τον Ιούνιο 2012 έως σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικου Συμβουλίου της Εταιρείας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΤΕΚ). Από το Φεβρουάριο 2014 μέχρι το Φεβρουάριο 2015 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Bank. Από τον Ιούνιο 2013 έως το Φεβρουάριο 2014 κατείχε τη θέση του Ειδικού Διαχειριστή των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. Ενώ από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2013 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.
 
Από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Απρίλιο 2013 κατείχε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στη First Business Bank. Υπό την εποπτεία του ευρίσκοντο τα τμήματα των Οικονομικών Υπηρεσιών, των Δανείων σε Οριστική Καθυστέρηση και του Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ διατελούσε μέλος των Επιτροπών (α) Διαχείρισης Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO), (β) Επενδύσεων και (γ) Διαχείρισης Δανείων σε Οριστική Καθυστέρηση.
 
Στον Όμιλο της ΕΧΑΕ προσχώρησε τον Ιούλιο του 2000 όποτε και ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Εταιρικών Λειτουργιών. Κατά την περίοδο 2000-2005 έφερε σε πέρας με επιτυχία σημαντικά έργα του Ομίλου όπως την εισαγωγή των μετοχών της ΕΧΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το μετασχηματισμό του Ομίλου με συγχώνευση και απορρόφηση των θυγατρικών του, την ιδιωτικοποίηση της ΕΧΑΕ και τη λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Ομίλου.
 
Από τον Οκτώβριο 2010 έως Απρίλιο 2012 κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την περίοδο 2006-2010 εργάστηκε από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λειτουργιών Αγοράς. Στις αρμοδιότητες του ήταν η εισαγωγή εταιριών στην οργανωμένη και Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Επίσης ήταν υπεύθυνος για την Εποπτεία της Αγοράς, τη Διαχείριση Κινδύνων καθώς και την Εκκαθάριση Συναλλαγών.
 
Από το 1999 έως το 2000 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου σε ΑΧΕΠΕΥ. Από το 1981 ως το 1999 εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Στρατηγικού Σχεδιασμού και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματαγοράς.
 
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά (1978), μετεκπαιδεύτηκε στο University of Sheffield (1987) σε θέματα Money, Banking & Finance (MA) και έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στα Χρηματοοικονομικά από το City University του Λονδίνου(1993) από το οποίο έλαβε και Βραβείο Έρευνας.
 
Έχει ερευνητικό έργο καθώς και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα έγκριτα περιοδικά, σε θέματα που αφορούν τη δομή-λειτουργία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ άλλων έχει εκδοθεί από τον Εκδοτικό Οίκο Σάκκουλα το βιβλίο του «Οι Επιπτώσεις από την Απελευθέρωση των Κεφαλαίων στην Ελληνική Χρηματοπιστωτική Αγορά».
 
Έχει διατελέσει διδάσκων καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής, έχει εκλεγεί λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο-Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών. Έχει διατελέσει εισηγητής (1994-1995) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης καθώς και εισηγητής (1988-2002) στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
 
Γεννήθηκε το 1955, είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων