Διονύσιος Χριστόπουλος

Μέλος Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

                      

Ο Διονύσιος Χριστόπουλος είναι στέλεχος στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασχολείται με την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ευρύ φάσμα αντικειμένων στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μάστερ) στα Χρηματοοικονομικά και πτυχίο στα Οικονομικά και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια - συνέδρια  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με  αντικείμενο την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε διευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για τον καθορισμό προτύπων λειτουργίας και ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων