Κεντρικό Μητρώο - Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Για λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες Κεντρικού Μητρώου προς επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα:  "Επενδυτές"

 Γραφείο Αθήνας
 Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα
+30 210 336 6776 (09:00 - 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)
+30 210 336 6236
ISD@athexgroup.gr
 
 Γραφείο Θεσσαλονίκης
 Κατούνη 16-18 (2ος όροφος), 54625 Θεσσαλονίκη
(+30) 2310 567 667 (09:00 - 17:00 Δευτέρα έως Παρασκευή)
(+30) 2310 530 455
ISD@athexgroup.gr

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων