Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Δραστηριότητα Παραγωγή και πώληση τσιμέντων και παρεμφερών προϊόντων, εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών.
Έτος Ίδρυσης  
Διεύθυνση ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α 22
Ταχ Κωδ:11143
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο (210)-2591111
Telefax (210)-2591205
Ιστοσελίδα http://www.titan-cement.com
Email tac@titan.gr, kalesin@titan.gr
Διοικητικό Συμβούλιο ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΟΛΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΩΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΡΩ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΖΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ΤΑΚΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ -ΜΠΕΡΝΙΤΣΑ ΔΟΜΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. (18,6%)
ΕΔΥΒΕΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Β.Ε.Μ.Δ.Ε. ΛΤΔ (11,16%)
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (9,748%)
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (5,51%)
FMR LLC (5,51%)
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (5,5%)
Προσωπικό Εταιρείας  
Προσωπικό Ομίλου 5384
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κάλεση Νίτσα
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Σύλλα Aφροδίτη
Εισαγωγή στο Χ.Α. 22 Φεβ 1912
Κλάδος / Υποκλάδος Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών / Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΟΜ  
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)
Σχετικά σύμβολα ΤΙΤΚ
ΤΙΤΠ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 1.662.340.977,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων