Ανδρέας Μηταφίδης

Μέλος Δ.Σ. ETEK (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

 

Ο Ανδρέας Μηταφίδης είναι Διευθυντής στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) της ΔΕΗ. Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος τίτλου ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο του Glamorgan.


Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1986 όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Αναλυτής Προγραμματιστής Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής και ως επιτελικό στέλεχος στο Γραφείο Διοίκησης.


Το 2001 τοποθετήθηκε στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), όπου εργάσθηκε για τη δημιουργία και οργάνωση των μηχανισμών της εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


Το 2007 εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ) όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του μέχρι την οριστική παύση της λειτουργίας του, το 2009.


Έκτοτε επανήλθε στη ΔΕΗ, όπου τοποθετήθηκε επικεφαλής του Κλάδου Ρυθμιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Στρατηγικής  και από το 2011 του ανατέθηκε η διεύθυνση της ΔΔΕ, αποστολή της οποίας είναι, μεταξύ των άλλων, η εκπροσώπηση  των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Επιχείρησης  στη χονδρεμπορική αγορά, η σύναψη και υλοποίηση συμβάσεων διασυνοριακού εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η προμήθεια δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα πλαίσια των αναγκών συμμόρφωσης της ΔΕΗ στη κείμενη νομοθεσία.


Γεννήθηκε το 1959 στην Κομοτηνή, είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.  

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων