Αλέξιος Πιλάβιος

Μέλος Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών (μη εκτελεστικό)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι κάτοχος B.Sc.(Econ) από το London School of Economics, Μ.Α. (Economics) από το University of Essex και Ph.D στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

Το διάστημα 1983-1991 εργάσθηκε σε διευθυντικές θέσεις στις τράπεζες Εργασίας, Εμπορική και ΕΤΕΒΑ.

Το διάστημα 1992-2004 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων και της Alpha Asset Management.

Τον Απρίλιο του 2004 έως και τον Μάιο του 2009 διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Από τον Ιούλιο του 2009 έως και σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής Wealth Management της Alpha Bank.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (1994-1996), Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών (1996-2000), μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (2000-2003). Από το 2007 έως και το Μάιο του 2009 διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδος οικονομολόγων ECONET της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (CESR).

 

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων